TITLE photo 201504 -0_zpsn95swrve.jpg

 

非常基本的材料,作法也很輕鬆,可以香得亂七八糟就是不簡單。這類料理最得我心,簡易可口,回味無窮。我相信這道經典台式家常菜也一定會讓你多添碗飯!

https://mlivingblog.blogspot.com/2015/07/braised-chicken-with-taro.html

http://mlivingblog.blogspot.com/2018/06/braised-pork-belly-and-taro.html

 

 

 

 

 

 

    M 發表在 痞客邦 留言(5) 人氣()